Nagyon örülünk, hogy érdeklődsz vállalkozásunk iránt. Az adatvédelem különösen fontos a www.footballerscamp.com menedzsmentje számára. A www.footballerscamp.com honlap használata személyes adatok nélkül is lehetséges; azonban, ha valaki speciális vállalati szolgáltatásokat kíván igénybe venni honlapunkon keresztül, szükség lehet a személyes adatokra. Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges, és az ilyen adatfeldolgozásra nincs törvényi alap, akkor általában kérjük az érintett hozzájárulását.
A személyes adatok, például az érintett neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma feldolgozásának mindig összhangban kell lennie az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) és a www.footballerscamp.comra vonatkozó  országspecifikus adatvédelmi szabályokkal. Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal vállalkozásunk tájékoztatni szeretné a honlapra látogatókat az összegyűjtött, használt és feldolgozott személyes adatok jellegéről, terjedelméről és céljáról, továbbá jogaikról.
A www.footballerscamp.com, mint adatkezelő számos technikai és szervezeti intézkedést hajtott végre annak érdekében, hogy biztosítsa a honlapon feldolgozott személyes adatok védelmét. Az internet alapú adatátvitel azonban g biztonsági réseket tartalmazhat, így a teljes védelem nem garantált. Ebből kifolyólag mindenki szabadon továbbíthat személyes adatokat más eszközökön keresztül, pl. telefonon.

 

A www.footballerscamp.com adatvédelmi nyilatkozata az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) elfogadásához használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunknak olvashatónak és érthetőnek kell lennie a lakosság, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára.

Ennek érdekében először meg szeretnénk magyarázni a használt kifejezéseket, fogalmakat
Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:
a) Személyes adatok
Személyes adatok: minden információ mely az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (továbbiakban „érintett”) vonatkozik. Azonosítható természetes személy olyan személy, akit közvetlenül vagy közvetve azonosíthatunk, különösen egy olyan azonosítóval, mint például egy név, azonosító szám, helyadatok, vagy online azonosító.
b) Érintett személy
Az érintett személy minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait a feldolgozásért felelős adatkezelő dolgozza fel.
c) Feldolgozás

Feldolgozás a személyes adatokhoz kapcsolódó bármely folyamat vagy műveletsor, mint például az automatizált eljárások segítségével vagy anélkül történő adatgyűjtés, rögzítés, szervezés, rendezés, tárolás, adaptálás vagy módosítás, olvasás, lekérdezés, használat, nyilvánosságra hozatal, terjesztés vagy más formája a rendelkezésre bocsátásnak, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.
d) A feldolgozás korlátozása
A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése a jövőbeni feldolgozásuk korlátozása céljából.
e) A profiling

A profiling akár automatizált feldolgozással, akár a nélkül történő eljárás, melyben a személyes adatok annak érdekében kerülnek felhasználásra, hogy személyes szempontok alapján a természetes személyt értékeljék, különös tekintettel a munkahelyi teljesítményre, a gazdasági helyzetre, az egészségre, személyes preferenciákra, érdeklődésre, megbízhatóságra, viselkedésre, vagy a természetes személy tartózkodási helyének vagy annak változását elemezzék vagy megjósolják.
f) Pszeudonimitás
A pszeudonimitás a személyes adatok feldolgozása oly módon, hogy a személyes adatok további információ nélkül nem rendelhetők hozzá egy adott adatalanyhoz, feltéve, hogy az ilyen kiegészítő információk elkülönülnek és olyan technikai és szervezeti intézkedéseknek vannak alávetve, hogy nem egy azonosított vagy azonosítható természetes személyhez rendelhető.

 1. g) Felelős vagy feldolgozásért felelős
  A felelős vagy feldolgozásért felelős az a természetes vagy jogi személy, hatóság, vagy szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok feldolgozásának céljairól és módjáról. Amennyiben az ilyen adatfeldolgozás céljait és eszközeit az uniós jog vagy a tagállamok joga határozza meg, a felelős vagy a kijelölésére vonatkozó különleges kritériumokat az uniós vagy a nemzeti jog határozhatja meg.
  h) Adatfeldolgozó
  Az adatfeldolgozó természetes vagy jogi személy, hatóság, vagy szerv, amely a személyes adatokat az felelős megbízásában dolgozza fel.
  i) Fogadó
  A fogadó természetes vagy jogi személy, ügynökség, vagy más szervezet, aki részére a személyes adatokat nyilvánosságra hozzák, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e vagy nem. Azokat a hatóságokat, amelyek egy adott üggyel kapcsolatban az uniós vagy nemzeti jog alapján személyes adatokat kaphatnak, nem tekintik fogadónak.
  j) Harmadik fél

Harmadik fél egy természetes vagy jogi személy, hatóság, vagy szerv, aki jogosult a személyes adatok feldolgozására. Ez alól kivétel az érintett személy, a felelős és az ő felelőssége alatt álló személyek,  az adatfeldolgozó és az ő felelőssége alatt álló személyek.
k) Hozzájárulás
A beleegyezés minden az érintett személy által önkéntesen és egyértelműen tett nyilatkozata, vagy egyéb félreérthetetlen módon tett beleegyezése, melyben az érintett személy kifejezi, illetve  hozzájárul, hogy személyes adatait feldolgozzák.

 

 

2. A feldolgozásért felelős neve és címe

Az adatvédelmi rendelet (GDPR)  értelmében a feldolgozásért felelős:

Schmid Miklós

Hámory u 28.

2051 Biatorbágy

Magyarország

Telefonszám: +36309664048

email: footballerscamp@gmail.com

Honlap: www.footballerscamp.com

3. Sütik/ Cookie-k

 

A www.footballerscamp.com weboldal sütiket használ. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyeket számítógépes rendszeren tárolnak és tárolnak egy böngészőn keresztül.
Sok webhely és szerver cookie-kat használ. Sok cookie tartalmaz egy úgynevezett cookie ID-t. A cookie-azonosító a cookie egyedi azonosítója. Olyan karaktersorozatból áll, amelyen keresztül az internetes oldalak és szerverek hozzárendelhetők az adott internetböngészőhöz, amelyben a cookie-t tárolták. Ez lehetővé teszi a látogatott webhelyek és kiszolgálók számára, hogy megkülönböztessék az egyén böngészőjét más internetes böngészőktől, amelyek más cookie-kat tartalmaznak. Egy egyedi internetböngészőt az egyedi cookie-azonosító felismerhet és azonosíthat.
A cookie-k használatával a www.footballerscamp.com felhasználóbarátabb szolgáltatásokat nyújthat a felhasználónak, ami nem lenne lehetséges cookie-k nélkül.
A cookie segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok a felhasználó értelemben optimalizálhatók. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük honlapunk felhasználóit. E felismerés célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára a weboldalunk használatát. Például a cookie-kat használó webhely felhasználóinak nem kell újra megadni hitelesítő adatait minden alkalommal, amikor meglátogatják a webhelyet, mert ezt a webhely és a felhasználó számítógépes rendszerén tárolt cookie teszi meg. Egy másik példa a bevásárlókosár cookie-ja az online boltban. Az online bolt emlékszik azokra az elemekre, amelyeket egy ügyfél cookie-n keresztül a virtuális bevásárlókosárba helyezett.
Az érintett az internetes böngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja a cookie-k weboldalon történő beállítását, és így tartósan ellentmond a cookie-k beállításának. Továbbá, a már beállított cookie-k bármikor törölhetők egy internetböngésző vagy más szoftver segítségével. Ez minden általános internetes böngészőben lehetséges. Ha az érintett személy kikapcsolja a cookie-k beállítását a használt internetböngészőben, előfordulhat, hogy nem minden funkciót használhat a honlapon.

 

 1. Általános adatok és információk gyűjtése
  A www.footballerscamp.com weboldal minden egyes alkalommal, amikor az érintett személy vagy egy automatizált rendszer hozzáfér a webhelyhez adatokat gyűjt. Ezek az általános adatok a server logfile-ban kerülnek tárolásra.  Gyűjthető adatok a (1) böngésző típusok és -verziók, (2) a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszer, (3) az a webhely, amelyről egy hozzáférési rendszer hozzáfér a webhelyünkhöz (ún. referrer), (4) az aloldalak, amelyeken keresztül hozzáférhet (5) a honlaphoz való hozzáférés dátuma és időpontja, (6) internetprotokoll (IP) cím, (7) a hozzáférési rendszer internetszolgáltatója és (8) egyéb hasonló adatok és információk, amelyeket az informatikai rendszereink védelme érdekében használunk támadás esetén..
  Ezen általános adatok és információk használatakor a www.footballerscamp.com nem von le következtetéseket az érintett személyről. Ezek az információk inkább arra szolgálnak,  hogy (1) weboldalunk tartalmát helyesen szállítsuk, (2) weboldalunk tartalmát és ehhez tartozó reklámokat optimalizáljuk , (3) az informatikai rendszereink és weboldalunk technológiájának folyamatos működését biztosítsa, és ( 4) hatóságok számára internetes bűncselekmény esetén a bekért adatokat biztosítsa. Ezeket a névtelenül összegyűjtött adatokat és információkat a www.footballerscamp.com statisztikai célra használja, továbbá, hogy növelje a cég adatvédelmét és adatbiztonságát annak érdekében,  hogy biztosítsa az általuk feldolgozott személyes adatok optimális védelmét. A szerver logfile-ok névtelen adatai az érintett személy által megadott személyes adatoktól elkülönítve kerülnek tárolásra.

 

 1. Regisztráció a honlapon

Az érintettnek lehetősége személyes adatok megadásával regisztrálni a feldolgozásért felelős honlapján. Az érintett személy által megadott személyes adatokat a feldolgozásért felelős kizárólag belső használatra és saját célra használja és tárolja. A feldolgozásért felelős megbízottak részére továbbíthatja az adatokat, például egy futárcég részére, aki kizárólag a feldolgozásért felelős megbízásából belső célra használja a személyes adatokat.

 

A feldolgozásért felelős honlapján történő regisztrációval az érintett internetszolgáltatója (ISP) által megadott IP-cím, a regisztráció dátuma és időpontja is tárolódik. Ezeknek az adatoknak a tárolása azért történik, hogy  megakadályozhassuk a szolgáltatásunkkal való visszaéléseket, és szükség esetén az elkövetett bűncselekmények tisztázásához felhasználjuk. E tekintetben ezen adatok tárolása szükséges az adatok feldolgozásért felelős biztonsága érdekében. Ezen adatok harmadik felek részére nem kerülnek átadásra, kivéve jogi kötelezettség esetén.
Az érintett személy személyes adatokkal történő önkéntes regisztrációja a feldolgozásért felelősnek azért szükséges, hogy olyan tartalmat vagy szolgáltatást kínáljon, amely kizárólag regisztrált tagok részére ajánlható. A regisztrált személy bármikor szabadon módosíthatja a regisztráció során megadott személyes adatait, vagy teljesen törölheti az adatbázisából.
A feldolgozásért felelős az érintettnek bármikor tájékoztatást ad arról, hogy milyen személyes adatokat tárol róluk. Továbbá kijavítja vagy törli az adatokat, amennyiben nincs adattárolási kötelezettsége. A www.footballerscamp munkatársai készségesen állnak az érintettek rendelkezésére a tárolt személyes adatokkal kapcsolatban.

 

 1. Kapcsolat lehetőségei a honlapon keresztül

A www.footballerscamp.com weboldal a jogi előírásoknak megfelelően lehetővé teszi a gyors kapcsolat felvételt.Ha az érintett személy e-mailben vagy kapcsolattartó űrlapon lép kapcsolatba a feldolgozásért felelőssel, az érintett által megadott személyes adatok automatikusan mentésre kerülnek. A feldolgozásért felelős részére önkéntesen szolgáltatott személyes adatok az érintettről feldolgozás illetve kapcsolatfelvétel céljából kerülnek felhasználásra. Ezeket a személyes adatokat harmadik feleknek nem teszik közzé.

 

 1. A személyes adatok rendszeres törlése és blokkolása
  A feldolgozásért felelős az érintett személy személyes adatait csak addig dolgozza fel és tárolja, amíg az az ügymenet miatt szükséges, vagy ha az európai jogalkotó és más törvényhozók törvényi vagy rendeleti előírások szerint ezt kérik.
  Ha a tárolási idő lejár, az adatok a törvényi rendelkezéseknek megfelelően rutinszerűen blokkolódnak vagy törlésre kerülnek.

 

 1. Az érintett személy jogai

 

 1. a) A megerősítéshez való jog
  Minden érintett személynek joga van az európai irányelvek alapján, hogy a feldolgozásért felelőstől megkapja, hogy a vele kapcsolatos személyes adatok feldolgozása megtörténik-e.. Ha az érintett személy ezt a megerősítési jogot kívánja gyakorolni, bármikor kapcsolatba léphet a footballerscamp.com munkatársaival.
  b) Az információhoz való jog
  A személyes adatok feldolgozása által érintett személynek joga van, hogy a feldolgozásért felelőstől térítésmentesen beszerezze az információkat és a másolatát az általa tárolt személyes adatokról.
  Ha az érintett az információhoz való jogát kívánja gyakorolni, bármikor kapcsolatba léphet a feldolgozásért felelőssel vagy munkatársaival.
 2. c) A helyesbítés joga
  A személyes adatok feldolgozása által érintett személynek joga, hogy az őket érintő helytelen személyes adatok azonnali korrekcióját kérje. Továbbá, az érintett személy jogosult arra, hogy a feldolgozás érdekében kérje a hiányos személyes adatok kitöltését, beleértve egy kiegészítő nyilatkozatot is.
  Ha az érintett személy ezt a helyesbítési jogot kívánja gyakorolni, bármikor kapcsolatba léphet a feldolgozásért felelőssel vagy munkatársaival
 3. d) Törlésre való jog

.A személyes adatok feldolgozása által érintett személynek joga van személyes adatainak azonnali törlését kérni a feldolgozásért felelőstől, amennyiben az alábbi okok egyike teljesül, és a feldolgozás nem szükséges:
A személyes adatokat olyan célokra gyűjtötték, vagy más módon feldolgozták, amelyekre már nincs szükség.
Az érintett személy visszavonja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján történő feldolgozás alapjául szolgáló beleegyezést, és nincs más jogalapja a feldolgozásnak.
A GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerint az érintett a feldolgozás ellen tiltakozik, és nincs más jogalapja a feldolgozásnak, vagy az érintett a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése szerint tiltakozik a feldolgozás ellen.
A személyes adatokat nem jogszerűen dolgozták fel.
A személyes adatok törlése az uniós vagy nemzetközi jogszabályok szerint ogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely a feldolgozásért felelősre vonatkozik.
A személyes adatokat a GDPR 8. cikke (1) bekezdésének megfelelően kínált szolgáltatás érdekében gyűjtötték össze.
Ha a fenti okok egyike áll fenn, és az érintett személy a www.footballerscamp.com oldalon tárolt személyes adatait törütltetni szeretné, bármikor kapcsolatba léphet a feldolgozásért felelőssel vagy alkalmazottjával. A www.footballerscamp.com gondoskodik az azonnali törlésről.
Ha a www.footballerscamp.com a személyes adatokat nyílvánossá tette, és jog szerint felelős a törlésért, megfelelő intézkedéseket tesz, hogy az érintett más adatkezelők töröljék a személyes adatokra vonatkozó összes linket vagy másolatot. A www.footballerscamp.com alkalmazottja ilyen egyedi esetekben gondoskodik a teendőkről.

 1. A feldolgozás jogalapja
  A GDPR 6. cikke biztosítja a jogi alapot azon adatok feldolgozásáért, ahol beleegyezésre van szükség. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, ahol az érintett személy a szerződő fél (ez az általános eset), akkor a feldolgozás a GDPR 6. cikke alapján történik. Ugyanez vonatkozik a szerződéskötést megelőző intézkedésekre is,  például ajánlatkérés esetén. Amennyiben cégünknek olyan jogi kötelezettségnek kell megfelelnie, amely a személyes adatok feldolgozását írja elő, mint például az adózási kötelezettségek teljesítése, a feldolgozás a GDPR 6. cikke alapján történik. Ritka esetben előfordulhat, hogy személyes adatok feldolgozása az érintett vagy más természetes személy alapvető érdekeinek védelme érdekében szükséges. Ilyen eset például, ha megsérült, és a nevét, életkorát, egészségbiztosítását vagy egyéb létfontosságú információt át kell adni egy orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Ez esetben is a GDPR 6. cikke mérvadó. Ha a feldolgozás cégünk vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelméhez szükséges, és fent nem lett sorolva, szintén ezen a jogon alapulnak, kivéve, ha az érintett személy érdekei, alapvető jogai és alapvető szabadságai érvényesülnek. Az ilyen feldolgozási műveletek különösen megengedettek, mivel az európai jogalkotó kiemelve említette őket. E tekintetben úgy ítélte meg, hogy jogos érdek feltételezhető, ha az érintett a feldolgozásért felelős ügyfele.

 

 1. A személyes adatok tárolásának időtartama
  A személyes adatok tárolásának időtartama a törvényi kötelezettség szerinti megőrzési határidő. A határidő lejárta után a megfelelő adatokat rutinszerűen törlik, ha már szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

 

 1. Jogi vagy szerződéses előírások személyes adatok biztosítására; Szerződéskötéshez szükséges adatok; Érintett személy kötelezettsége személyes adatok megadására; Személyes adatok megadásának elmulasztása

Személyes adatok megadása részben törvényben előírt (például adótörvények), vagy szerződés szerint szükséges (például szerződő fél adatai). A szerződéskötéshez szükséges lehet, hogy az érintett személy biztosítja számunkra személyes adatait, melyeket általunk feldolgozásra kerülnek. Az érintett személy köteles számunkra személyes adatokat biztosítani, amikor velünk szerződést köt. Amennyiben elzárkózik a személyes adatok megadásától, a szerződéskötés nem tud létrejönni.  Mielőtt biztosítja a személyes adatokat, a www.footballerscamp.com egy munkatársával felveheti a kapcsolatot. Munkatársunk személyre szabottan felvilágosítja, hogy a személyes adatok megadása jogi vagy szerződéskötéshez szükséges kötelezettség-e, kötelező-e a személyes adatok megadása, és milyen következ,énnyel bír, ha nem adja meg a személyes adatokat.

 

13. Panasz benyújtására való jog

Joga van panaszt tenni egy hivatalos szervnél, amennyiben úgy érzi személyes adatait nem jogosan dolgoztuk fel, vagy nem jogszerűen kezeltük.

Kérem, alábbi címre küldje meg panaszát:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

1530 Budapest, Pf. 5.

Tel.: 0036-1-391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

www.naih.hu